ظرفیت باتری یو پی اس

ظرفیت باتری یو پی اس

همانگونه که می دانیم در تئوری، ظرفیت یک باتری یو پی اس عبارتست از حاصل ضرب جریان کشیده شده از باتری در مدت زمانی که باتری قادر به تامین آن جریان می باشد . در واقع ظرفیت باتری با توان نامی باتری های یو پی اس و جریانی که در عمل از مدار یو پی اس …

ظرفیت باتری یو پی اس ادامه »