کارت SNMP

کارت SNMP

کارت SNMP یو پی اس را مستقیما به شبکه کامپیوتری وصل می کند، به صورتی که یو پی اس به یکی از دستگاههای متصل به شبکه تبدیل می شود. معمولا کارت SNMP بین پورت ارتباطی سریال دستگاه یو پی اس و شبکه کامپیوتری قرار می گیرد. اگرچه کارتهای موجود در بازار می‌توانند به عنوان رابط …

کارت SNMP ادامه »