چرا یو پی اس یك انتخاب مقرون به صرفه است؟

چرا یو پی اس یك انتخاب مقرون به صرفه است؟

سایت‌های مركز دیتا که در صدد تعویض سیستم‌های یو پی اس دارای ترانسفورماتور قدیمی هستند، می‌توانند به خرید بیشتر از همان سیستم‌ها راغب شوند. بنابراین بررسی هزینه كل خرید نشان می‌دهد كه توپولوژی بدون ترانسفورماتور، مزایای صرفه‌جویی بواسطه افزایش كارآیی عملیاتی و فاكتورهای دیگری دارد. در این مقاله Kenny Green مدیر پشتیبانی فنی شركت Kohler، …

چرا یو پی اس یك انتخاب مقرون به صرفه است؟ ادامه »