یو پی اس صنعتی

محدوده قیمت ups

تفاوت بین یو پی اس صنعتی و یو پی اس تجاری

یو پی اس صنعتی برق پشتیبان را به تجهیزات صنعتی مهم در هنگام قطع برق، نوسانات یا اختلالات ارائه می‌دهد. این سیستم‌های تخصصی به‌عنوان دستگاه‌های حفاظت از برق و قدرت به‌طور خاص برای محیط‌های صنعتی طراحی شده‌اند. با توجه به الزامات سخت چنین محیط هایی، سیستم UPS صنعتی به جلوگیری از آسیب تجهیزات، توقف تولید، …

تفاوت بین یو پی اس صنعتی و یو پی اس تجاری ادامه »

یو پی اس صنعتی

یو پی اس صنعتی

سایت های صنایع  بزرگ معمولا  دارای بخشهای متعدد در هر سایت می باشند که شامل بخشهای مدیریتی، انبار و پشتیبانی، اداری ، اجرایی و .. می شود. هر کدام از این بخش ها علاوه بر اینکه باید با قسمتهای دیگر ارتباطی تنگاتنک داشته باشند ، بطور مستقل باید قادر به ادامه کار باشند و به …

یو پی اس صنعتی ادامه »

پیمایش به بالا