اجزاء اصلی مدار های الکتریکی

اجزاء اصلی مدار های الکتریکی چند قطعه اصلی وجود دارند که عموماً درتمام مدار های الکتریکی کامپیوتر واجزاء جانبی آن یافت می شوند. این قطعات ساختار اصلی مدار های الکتریکی والکترونیکی را تشکیل می دهند وبه تعداد زیاد در برد اصلی کامپیوتر، مدارهای هارد دیسک ، کارتهای گرافیک وهرکجا که تصورش را بکنید وجود دارند. …

اجزاء اصلی مدار های الکتریکی ادامه مطلب »