تفاوت بین یو پی اس بار خطی با بار غیر خطی

تفاوت بین یو پی اس بار خطی و بار غیر خطی

بارهای الکتریکی متناوب (AC) بسته به نحوه جذب جریان از شکل موج برق شهری، به عنوان بار خطی یا بار غیر خطی شناخته می‌شوند. شکل موج در ولتاژ خروجی یو پی اس می‌تواند در برگیرنده موج سینوسی، موج شبه سینوسی و موج مربعی باشد. بارهای الکتریکی نیز در سه دسته‌بندی بار القایی، بار خازنی و …

تفاوت بین یو پی اس بار خطی و بار غیر خطی ادامه »