باتری یو پی اس

تفاوت باتری یو پی اس و باتری خودرو چیست؟

ساختار باتری های یو پی اس به صورتی است که برای مدت طولانی انرژی را برای تجهیزات برقی تامین خواهد کرد.