یو پی اس سه فاز

یو پی اس های ۳ فاز به تک فاز گروهی از یو پی اس های آنلاین هستند که با تقسیم مصرف تک فاز به صورت مساوی روی ۳ فاز ورودی سبب توزیع بار متعادل شبکه می شود و دارای مشخصات زیر می باشند:

  1.  دارای ترانس ایزوله
  2.  راندمان بالا
  3.  شکل موج خروجی سینوسی کامل
  4.  کنترل پیشرفته میکروپروسسوری
  5.  بازه ولتاژ و فرکانس ورودی گسترده
  6.  مدار حفاظت باتری و تست کامل آن
  7.  کنترل از راه دور و ارسال سیگنال به راه دور