میکرو یو پی اس مناسب برای کاربردهای خانگی، اداری و کسب و کارهای کوچک