solarex

باتري هايSOLAREX ، از نوع باتري هاي خشك و بدون نياز به سرويس و نگهداري مي باشند كه براي استفاده در سيستم هاي مخابراتي، دستگاههاي برق اضطراري بدون وقفه (یو پی اس)، سيستم هاي حفاظتي، تجهيزات پزشكي و ساير كاربردهاي مشابه مناسب هستند. كيفيت بالاي توليد، كنترل كيفيت مداوم قطعات اوليه و محصولات توليدي، طول عمر بالا ( 5 تا7 سال) و بدنه ضد اشتعال اين باتري ها از وجوه تمايز آن ها  از باتري هاي مشابه  موجود در بازار مي باشد و توليد آن ها براساس استانداردهاي CEو ISO9001و TÜVو GLصورت مي گيرد.