FAQ: مشخصات خروجی UPS چیست و چه وسایلی می توان به آن وصل نمود؟

مشخصات خروجی UPS چیست و چه وسایلی می توان به آن وصل نمود؟

3.4 (67.5%) 8 vote[s]


مشخصات خروجی هر UPS با توجه به مشخصات فنی دستگاه مشخص می گردد که شامل :

1. توان ، ضریب توان؛ ولتاژ ، فرکانس ، ظرفیت تحمل اضافه بار و THD خروجی و غیره

2. توان هر دستگاه، که مشخص می باشد زیرا با توجه به سفارش شما تعیین می گردد .

3. ضــریب توان خروجی، که بهتر است بالاتر از 0.8 باشد که ضریب توان اکتیو (وات خروجی را مشخص می کند.)

4. ولتاژ خروجی که بازه ولتاژ خروجی با تلرانس خروجی آن مشخص می شود. مثلا : 220 +/-20%

مطالب پیشنهادی: