FAQ: مشخصات برق ورودی دستگاه چگونه باید باشد و چه نکات ایمنی باید رعایت گردد؟

به این مطلب امتیاز بدهید


1. از فازهایی استفاده نمایید که بارهایی با جریان لحظه ای بالا روی آن نباشد که هر بار با وارد شدن این بارها ولتاژ از حد متعارف افت ننماید .

2. از فیوز جداگانه در تابلو برق شهر برای UPSاستفاده نمایید .

3. فیوز ورودی یو پی اس را با توجه به ماکزیمم جریان ورود با ضریب 2/1 انتخاب نمایید.

4. در صورتی که یو پی اس سه فاز می باشد ترتیب فازها رعایت گردد .

5. فرکانس برق ورودی از محدوده مجاز خارج نباشد .

6. ولتاژ ورودی از حد مجاز خارج نباشد .

مطالب پیشنهادی: