FAQ: سیستمهای فتوولتایی به طور کلی فقط در مناطق دور افتاده کاربرد دارد یا در شهر ها هم می توان برای تامین برق خانه ها استفاده نمود؟

به این مطلب امتیاز بدهید


از سیستمهای فتوولتایی در هر منطقه ای که نور خورشید بتابد کاربرد دارد . یکی دیگر از کاربرد های سیستمهای فتوولتایی تامین برق خانه های مسکونی می باشد.