FAQ: به چه سیستمهایی سیستم فتوولتاییک می گویند؟

به چه سیستمهایی سیستم فتوولتاییک می گویند؟

به این مطلب امتیاز بدهید


روشهای گوناگونی برای استفاده از انرژی خورشید وجود دارد. یکی از روش ها دریافت برق ( الکتریسیته ) از نور خورشید می باشد. به کلیه قطعات و تجهیزاتی که در جهت تولید و استفاده از برق تولید شده از نور خورشید بکار رفته را یک سیستم فتوولتاییک می گویند.