FAQ: اولین کاربرد سیستمهای فتوولتایی در چه صنعتی بوده ؟

به این مطلب امتیاز بدهید


اولین کاربرد سیستمهای فتوولتایی در پروژه های فضایی و ماهواره ها بود. ماهواره ها تمامی انرژی مورد نیاز خود را از سیستمهای فتوولتایی تامین می کنند .