FAQ: آیا پانلهای قابل انعطاف هم می توان تولید کرد؟

به این مطلب امتیاز بدهید


بله. هم اکنون پانلهایی ساخته شده اند که به راحتی می توانند خم شوند و حتی دور مچ دست قرار بگیرند که البته قیمت آنها بیشتر از پانلهای معمولی می باشد و در مواردی خاص کاربرد دارند.