FAQ: آیا می توان با استفاده از سیستم فتوولتایی برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده نمود؟

آیا می توان با استفاده از سیستم فتوولتایی برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده نمود؟

به این مطلب امتیاز بدهید


بله . آب شیرین کن خورشیدی دستگاهی است که می تواند در ابعاد مختلف ساخته شده و برای تامین آب سالم یک خانه و حتی یک روستا یا در مواقع بحرانی مانند زلزله در یک منطقه از این دستگاه استفاده نمود. به دو صورت ایستگاهی یا قابل حمل ساخته می شود و در مناطق مختلف کاربرد دارد.