FAQ: آیا می توان از سیستمهای فتوولتایی در اتومبیل بکار برد ؟

به این مطلب امتیاز بدهید


امروزه با توجه به آلودگی محیط زیست ناشی از سوختهای فسیلی ، دنیا به این فکر افتاده است که از انرژیهای پاک برای بکار انداختن اتومبیلها و سایر وسایلی که از سوختهای فسیلی استفاده می کنند بکار ببرد. یکی از این انرژیها خورشید می باشد که به عنوان یکی از انرژیهای پاک به شمار میرود . با بکار بردن پانلهای فتوولتایی بر روی سقف اتومبیلها میتوانند باتری بکار رفته در اتومبیلها را شارژ کند و اتومبیل به حرکت خود ادامه دهد.