FAQ: آیا در صنایع مختلف مانند صنایع هوا- فضا می توان از این سیستمها بکار برد ؟

به این مطلب امتیاز بدهید


بله . اتفاقا سیستمهای فتوولتایی در پروژهای فضایی و ماهواره ها بیشترین کاربرد را دارد. تمامی ماهواره هایی که در اطراف کره زمین پراکنده شده اند و شبانه روز درحال رد و بدل اطلاعات و … هستند تمامی انرژی برق خود را از طریق پانلهای فتوولتایی تامین می کنند. همانگونه که شاهد آن هستیم ، ماهواره ها به صورت شبانه روزی در حال کار می باشند بدون آنکه اختلالی در سیستم تامین برق آنها بوجود آید. در تمامی پروژه های فضایی مانند کاوشگر مریخ از سیستم فتوولتایی استفاده شده است و میتوان گفت که در فضا فقط از طریق انرژی خورشید میتوان برق مورد نیاز آنها را تامین نمود.