معرفی یو پی اس Power WAVE 6000

توليد قابل توجه یو پی اس Power WAVE 6000

با تعداد قابل مقياس‌بندي، كاربردها به عنوان كاربردهاي مهم تجاري طبقه‌بندي مي‌شوند ـ در تركيب با افزايش استراتژي‌هاي IT ديگر مثل خدمات موبايل، مجازي‌سازي سرورها و سيستم محاسبه‌ي Cloud ـ مقتضيات موجود براي كل اعتبارات تجهيزات حمايت‌كننده از نيرو، يكسان نمي‌باشند.

به صورت برابر، در اين چالش‌ها، با توسعه‌ي قانون‌گذاري و تكنولوژيكي ثابت، نياز به استفاده از مراحل فعال براي مديريت منابع سازماني و كنترل هزينه‌هاي عملكردي به يك مشكل جهاني تبديل شده است.

در مورد مقتضيات حمايت از زيرساخت‌هاي مركز داده در شرايط امروزي و شرايط مربوط به آينده،شركت Kohler،يك شركت UPLS، طراحي را براي ابداعات و راه‌حل‌هاي یو پی اس بدون ترانسفورماتور فوق‌العاده كارآمد، توسعه داده است كه شامل جريان داده‌هاي موجود مي‌باشد مثل سيستم یو پی اس Power WAVE 200 با هدف انتقال تعادل بهينه بين كارآيي انرژي، قابليت دسترسي و عملكرد نيرو، رده‌ي Power WAVE 6000 در KVA500 و 400 ميزان نيرو در دسترس قرار دارد كه معادل MVA5 مي‌باشد. در مقايسه با سيستم‌هاي UPS معادل و داراي ظرفيت مشابه، Power WAVE 6000 به صورت چشمگيري وابستگي فيزيكي را كاهش مي‌دهد و داراي شدت نيرو و توان kw/m2363 مي‌باشد.

یو پی اس همچنين انرژي كمتري مصرف مي‌كند و انتشار CO2 كمتري به نسبت ديگر تجهيزات دارد ـ  یو پی اسPower WAVE 6000 يكي از طرح‌هايي مي‌باشد كه كمترين تأثير محيطي روي بازار دارد و صرفه‌جويي در هزينه‌ي كلي و مشخص را فراهم مي‌آورد.

یو پی اسPower WAVE 6000  جديد داراي طراحي ويژه براي تحقق نيازهاي حفاظت از نيرو در كاربردهاي اصلي مركز داده، IT، ارتباطات تلفني و بخش‌هاي خدمات‌رساني مالي و ويژگي‌ها و انتخاب‌هايي مي‌باشد كه منعكس‌كننده‌ي نيازهاي صنعتي پيش‌بيني شده و اخير مي‌باشند.

كارآيي زياد

با يك سطح بدون ترانسفورماتور و تكنولوژي رابطه اينورتر داراي ويژگي صرفه‌جويي در انرژي (ESIS)، Power WAVE 6000 بهترين كارآيي را در هر دوي بارهاي كامل و نسبي شكل مي‌دهد. سطح كارآيي به صورت چشمگيري هزينه‌ي كلي UPS را در سراسر چرخه‌ي فعاليت دستگاه كاهش مي‌دهد. علاوه بر اين، براي كاهش هزينه‌ي عملكرد Power WAVE 6000 طراحي شده است و از نيروي باتري و ديگر اجزاي مورد نياز استفاده مي‌كند. يك راه‌حل دوستار محيط‌زيست براي كاربردهاي اصلي وجود دارد.

ویژگی های اصلی یو پی اس

 1. ظرفيت‌هاي واحد منفرد از KVA60 تا KVA500
 2. ظرفيت تا 5 مگاوات از 10 واحد در حالت موازي
 3. شدت توان Kw/m22363
 4. باتري‌هاي داخلي تا KVA 100
 5. كارآيي زياد و هزينه‌ي مينيموم مالكيت
 6. اختلال هماهنگ ورودي كمتر از 5/3 = THDi در هر 100 درصد ميزان بار
 7. نزديكي به كامل نيروي ورودي واحد 99/0
 8. توان خروجي داراي ميزان كامل (Blade Friendly)
 9. قابليت خدمات‌رساني سيستم با افزايش دسترسي در بخش ورودي
 10. طراحي بدون ترانسفورماتور
 11. كابل ورودي در دسترس
 12. باتري‌هاي تركيبي

Power WAVE 6000 به  استفاده از باتري آزاد تا متصل  در نصب طبق مقتضيات بار اصلي در كمترين  هزينه‌ي  ممكن اجازه مي‌دهد و باعث مي‌شود هر طرح باتري یو پی اس با فعاليت خودكار مورد نياز سازگار شود. Power WAVE 6000 داراي محافظه‌هايي براي قرار دادن باتري‌هاي KVA100، 80 و 60 مي‌باشد و با رده‌ي وسيعي از باتري‌هاي خودكار سازگار شده است.

بالاترين دسترسي به بار: Power WAVE 6000 مدارهاي اصلي اضافي (RCC) را براي كارآيي موثر در صورت افت عملكرد ادغام مي‌كند و سيستم‌هاي داراي اعتبار و قابليت دسترسي به بار را فراهم مي‌آورد و مي‌تواند تا MVA5 به صورت موازي متصل شود تا سطوح بالاتر قابليت دسترسي بار يا بار اضافي را فراهم آورد.

عملكرد ورودي ارتقاءيافته

Power WAVE 6000 كل THDi را در يك سطح پايين (٪5/3 در هر بار ٪100) مديريت مي‌كند. اين باعث خنثي‌ساز انتشار هماهنگ‌ها در ورودي UPS مي‌شود. اختلال هماهنگ كمتر براي افزايش اندازه‌ي ژنراتورها، ايجاد كابل و تجهيزات فرعي و جانبي ضرورت ندارد و از گرماي اضافي در ترانسفورماتور ورودي جلوگيري مي‌كند و باعث افزايش طول عمر مفيد ابزار داخلي مي‌شود.

كارآيي زياد بيشتر توسط حذف مقتضيات براي ابزار جبران‌كننده‌ي فاز اضافي، افزايش پيدا مي‌كند.

كاهش فضاي اشغال شده

Power WAVE 6000 داراي تراكم توان Kw/m2250، بصورت چشمگيري باعث كاهش فضاي UPS تا m241/0 (تا KVA100) و m282/0 (تا KVA200) مي‌شود.

در نتيجه كاهش فضاي مورد نياز باارزش و بالقوه، حتي در ميزان‌هاي توان زياد حاصل مي‌شود. براي مراكز داده، به صورت ويژه، اين به افزايش فضاي سطح و افزايش عايدي‌هاي حاصل از سرورها كمك مي‌كند.

اعتبار، كارآيي هزينه‌ها و حفاظت از توان اصلي

10 واحد مستقل Power WAVE 6000 مي‌توانند به صورت موازي به يكديگر متصل شوند تا ظرفيت اضافي (MVA5) يا ظرفيت تجهيزات اضافي N+1 براي سيستم‌هاي داراي كاربرد اصلي حاصل شود. در حالت موازي، هر واحد به صورت مستقل عمل مي‌كند اما به صورت همزمان با ديگر واحدها ايمن مي‌شود.

اين مقياس انعطاف‌پذيري باعث كاهش سرمايه‌هاي كاركردي و هزينه‌هاي آن مي‌شود. با تغيير يا افزايش توان، هزينه‌هاي موثر كاهش مي‌يابند و شما به پرداخت هزينه فقط برا ظرفيت نياز خواهيد داشت.

Power WAVE 6000 در انواع طرح‌هاي مختلف در دسترس قرار دارد تا مناسب مقتضيات شما باشد هم در حال حاضر و هم در آينده رده‌ي آن در KVA60 شروع مي‌شود و واحدهاي KVA100 و KVA80 هم در دسترس قرار دارند تا باتري‌ها مورد استفاده قرار گيرند. براي واحدهاي بزرگتر، اين ميزان از KVA120 تا KVA500 رده‌بندي مي‌شود و جايگاه خارجي باتري مورد نياز مي‌باشد.

8 دیدگاه دربارهٔ «معرفی یو پی اس Power WAVE 6000»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید