نگهداری سیستم خورشیدی

نگهداری سیستم خورشیدی

نگهداری سیستم خورشیدی

3.9 (77.14%) 7 vote[s]

قدم اول در محل اینورتر:

از یک ولت سنج و یک آمپر سنج برای وارسی و یادداشت ولتاژ و جریان ورودی در ظرف DC و میزان جریان و ولتاژ در طرف AC اینورتر استفاده کنید. چراغهای LED را چک کنید و از روشن بودن آنها به نشانه کارکرد درست اینورتر اطمینان حاصل کنید. اگر اینورتر قادر باشد مقدار مجموع کیلو وات ساعت (KWh ) تولیدی را از زمانی که شروع به کار کرده است نشان دهد ، آن مقدار را یادداشت کنید. این میزان را با عددی که از آخرین وارسی سیستم به دست آورده اید مقایسه کنید.

قدم دوم بر پشت بام:

شرایط ماژول ها را ارزیابی و یادداشت کنید. دنبال نشانه های نقص بگردید.(مثلا به تغییر رنگ ، لعاب بخار کرده ، ورقه ورقه شدن لایه ها ، تاب برداشتن پنل ها و یا نشتی آب) ضمنا دنبال صفحات ترک خورده و قابهای دفورمه شده نیز باشید. تمام پیچ ومهره های شل را سفت کنید. ( پیچ مهره های که ماژولها را به پایه متصل کرده اند) تمامی اتصلات در ماژول ها را محکم کنید و دنبال جویدگی سیمها توسط حیوانات باشید. دنبال بریدگی ها ، خوردگی ها و یا نقاط فرسوده روی سیمها بگردید. اگر سیمی معیوب یافتید آنرا تعویض کنید . اتصالات ما بین ماژولها و اتصالات بین ماژولها و جعبه تقسیم را باز کنید و به دنبال اتصال های کثیف ، شل و یا مقطوع بگردید و در صورت لزوم آنرا تعمیر کنید. مطمئن شوید تمامی اتصالات محکم هستند. هر مشکلی را که می توانید بعدا و یا در بازرسی زمان بندی شده ی آتی رفع نمود یادداشت نمایید.جعبه تقسیم هارا ببینید و تمامی لوله های خرطومی را وارسی نمایید. تمامی منابع سایه را را از صفحات دور کنید و آنها را برای زدودن گرد و خاک آب بگیرید . برخی آلودگی ها مثلا آلودگی ناشی از پرندگان باید کمی بیشتر خیس بخورد تا کاملا برطرف شود.

قدم سوم:در جعبه ترکیب ( Combiner Box)

جعبه ترکیب را باز کنید و به دنبال هر گونه اتصال شل ، کثیف و یا مقطوع بگردید و در صورت لزوم اشکالات را برطرف نمایید. از یک ولتمر و یک آمپر سنج DC برای اندازه گیری و ثبت ولتاژ و جریان در خروجی جعبه ترکیب استفاده کنید . میزان آفتاب درلحظه را یادداشت کنید( آفتابی ، نیمه ابری ، تماما ابری) . فیوزها را قطع کنید و میزان جریان و ولتاژ مدار بار هر رشته از آرایه ها را چک و ثبت نماییید. هرگونه اختلافی را ما بین رشته ها را برای اصلاحات آینده یادداشت نمایید.  شما همچنین میتوانید از اطلاعات مدارهای باز برای بدست آوردن کاهش خروجی آرایه در طول زمان استفاده کنید. فیوزها را وصل کنید و جعبه ترکیب را ببندید.

قدم چهارم: در خانه

اتصال برق را با استفاده از کلید های قطع جریان ، منفصل کنید. از بخش اهم متر و  آوو متر برای بررسی اتصالات زمین سیستم استفاده کنید. مقاومت بیشتر از 25 اهم نشانگر وجود خوردگی و یا اتصال ضعیف است. در این صورت عیب را یافته و تصحیح کنید. اگر به کار گیری کلید های قطع اتصال باعث قطعی سیم زمین شذد بایستی برای تصحیح  این عیب آنرا مجددا وصل نمایید. تمامی کلید های قطع اتصال را وارسی کنید و به دنبال خطای اتصال به زمین بگردید.

قدم پنجم: در محل اینورتر

اینورتر را خاموش کرده و در آن به دنبال اتصالات و یا سیمهای کثیف ، شل و یا مقطوع بگردید. دنبال اشکالات ناشی از خطای اتصال به زمین بگردید و آنها را تصحیح کنید . سیستم را روشن کرده و شروع به کار درست سیستم و تولید جریان برق AC توسط اینورتر را ارزیابی کنید.

مطالب پیشنهادی: