تهران، خیابان مفتح شمالی، ضلع شمالی میدان هفت تیر، برج نگین آبی، پلاک5، طبقه 2، واحد 203

فیام

روشهای استفاده از انرژی خورشیدی

 

 

خورشید منبع عظیم انرژی است که امروزه تلاشهای زیادی جهت بهره وری از این منبع
بزرگ انرژی انجام گرفته است. این انرژی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم به دیگر اشکال
انرژی تبدیل می‌گردد. بهره‌وری حاصل از انرژی جذر- مد و باد، نمونه‌هایی از استفاده
غیر مستقیم از انرژی خورشید است. درحالیکه نمونه هایی مانند طبخ غذا و سلول
فوتوولتاییک، استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی را نشان می‌دهد.

استفاده “مستقیم” از انرژی خورشیدی به دوصورت انجام می‌گیرد: یا از طریق تمرکز
نور که به آن سولارپاورمتمرکز یا CSP می‌گویند و یا از روشی بجز تمرکز، که آن را SP
نامگذاری می‌کنند. بدیهی است نورگیرهای خورشیدی، سلولهای فوتوولتاییک استاندارد
(PV) و تکنولوژی برج در دسته SP قرارمی‌گیرند.

دسته CSP رامیتوان در سه دسته تقسیم بندی کرد: دسته اول استفاده ساده ومستقیم،
تنها ازانرژی حرارتی خورشید است. مجموعه‌های مختلفی مانند کباب‌پزخورشیدی، آشپزخانه
خورشیدی، کارخانجات ذوب فلزات خورشیدی که تنها از انرژی حرارتی خورشید استفاده
می‌کنند، در این دسته طبقه بندی می‌شوند. در دسته دوم برای تبدیل همه یا قسمتی از
انرژی خورشیدی به سایرانرژیها ابتدا آنرا به حرارت تبدیل می‌کنند. سلولهای
ترموالکتریک، پمپهای آب خورشیدی و نیروگاههای هلیواستات با موتورهای استرلینگ در
این دسته قرار می‌گیرند. در دسته سوم همه یا بخشی از انرژی خورشید را بطور مستقیم
به سایرانرژیها تبدیل می‌کنند مانند CPV ها.

CPV ها در سه گروه دسته بندی می‌شوند: یک گروه آنها که انرژی
خورشیدی را ۱۰ برابر و یا کمتر متمرکز می‌کنند که به آنها LCPV گویند. گروه دوم بیش
۱۰ تا ۲۵۰ برابر متمرکز می کنند که با نام MCPV شناخته می شوند و گروه دیگر آنهایی
هستند که انرژی خورشیدی را بیش از ۲۵۰ برابر متمرکز می‌کنند که آنها را HCPV
نامگذاری می‌کنند.

نمودار زیر چگونگی تقسیم بندی استفاده از انرژی خورشید را نشان می‌دهد