انواع تریستورها در الکترونیک صنعتی

انواع تریستورها در الکترونیک صنعتی

2.5 (50%) 12 vote[s]


هنوز هم در الکترونیک صنعتی در کاربردهای ولتاژ بالا و جریان بالا از تریستورها استفاده میکنیم.انواع جدیدی از تریستورها ساخته شده که عبارتند از:

1-Phase Control Thyristors (SCRs)
2-Fast Switching Thyristors (SCRs)
3-Gate Turn-off Thyristors (GTOs)
4-Bidirectional Triode Thyristors (TRIACs)
5-Reverse Conducting Thyristors (RCTs)
6-Static Induction Thyristors (SITHs)
7-Light Activated Silicon Controlled Rectifiers (LASCRs)
8-FET Controlled Thyristors (FET-CTHs)
9-MOS Controlled Thyristors (MCTs)
1- در این تریستورها سرعت سوئیچ پایین بوده و در حدود 50 تا 100 میکرو ثانیه است.این تریستورها کاربردهای عمومی مثل کنترل زاویه فاز یا یکسوکننده ای کنترل شده را دارند.
معمولا هم با کموتاسیون طبیعی خاموش میشوند.
2- در این نوع از تریستورها سرعت سوئیچ از 5 تا 50 میکرو ثانیه است و کموتاسیون اجباری دارند.هرجایی که نیاز به سرعت بالا در قطع و وصل باشد مثل اینورترها و یکسوکننده های دو جهته میتوان از آنها استفاده کرد.
3- این نوع از تریستورها با اعمال یک پالس مثبت به گیتشان روشن میشوند و با اعمال یک پالس منفی به گیتشان خاموش خواهند شد.به دلیل به وجود آمدن یک ناحیه خاص در پیوند قطعات pوnاین المان در حین سوئیچ شدن از حالت صفر به یک سرعت سوئیچش کمی کاهش می یابد.
بهترین مزیت GTO نداشتن مدار کموتاسیون و در نتیجه حذف نویزهای اضافی این مدارات است.
4- همان ترایاک است که در دو جهت میتواند عمل هدایت را با تحریک گیتش انجام دهد.

5- یک تریستور است که مانند شکل زیر یک دیود به صورت موازی با آن قرار گرفته است.

این نوع تریستور در مدارهای چاپر و اینورتر کاربرد دارد زیرا دیود موازی شده تریستور را در برابر جریانهای برگشتی از المانهای اندوکتانسی مثل سلف ها و ترانسها محافظت میکند.
6- این المان جدید که SITH نام دارد با اعمال یک پالس مثبت به گیتش روشن شده و با اعمال یک پالس مثبت به گیتش خاموش میشود.
سرعت این المان در حد 1 تا 5 میکرو ثانیه است که از بقیه انواع تریستورها سریعتر است.همچنین دارای dv/dt‌و di/dt قابل توجهی است.
7-همان طوری که از اسمش پیدا است در به وسیله تابش نور به گیتش فعال میشود و کاربرد آن در سیستمهای ولتاژ و جریان بالا مثل HVDC ها است.
8-از موازی شدن یک MOSFET  با یک تریستور تشکیل شده است.خیلی ساده با تحریک گیتMOSFET تریستور روشن میشود.

9- ساختمان داخلی این المان به صورت شکل زیر است

مشخصات خوب این المان عبارتند از:
سرعت سوئیچ بالا،تلفات توان کم،مقدار افت ولتاژ کم در حین هدایت و امپدانس ورودی بالا

مطالب پیشنهادی:

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید