آزمایش اتوماتیک یوپی اس

آزمایش اتوماتیک یوپی اس

آزمایش اتوماتیک یوپی اس

2.8 (55.56%) 9 vote[s]


بیشتر یوپی اس  ها این توانایی را دارند که خودشان راآزمایش میکنند. هدف ازاین آزمایش اتوماتیک یو پی اس اینست که اطمینان حاصل کنیم یوپی اس کارکرد متناسبی دارد و سیستمهای ما را مورد حفاظت قرار میدهد. معمولاً این آزمایش زمانی که برای نخستین دفعه یو پی اس را به پریز برق متصل میکنیم انجام میپذیرد و بعداز آن مطابق بافاصله های زمانی مشخص انجام میپذیرد. بعنوان نمونه بعضی از یو پی اس ها هر روز یکدفعه خودشان را آزمایش مینمایند وبرخی دیگر هر هفته یکدفعه. در زمان اجراشدن اینآزمایش ممکن است بعضی از نشانگر هاییو پی اس چشمک بزنند وممکن است آلارم صدایی از آن خارج شود اما نباید هیچ أثر چشمگیری برروی بارهای حفاظت شده توسط یو پی اس داشته باشد.
اگریو پی اس ای به نرم افزاری برای کنترل مجهز باشد با اکتیو کردن آن شاید قادر باشیدفاصله های زمانی انجام این آزمایش را تعیین کنید. ونیز شما می توانید در اوقاتی که لازم باشد به یوپی اس  بگویید که این آزمایش را انجام دهد.بدین خاطر که که در بعضی از زمانها در موقع روشن شدن یو پی اس، باتری یو پی اس به خاطر استفاده های ماقبل خالی شده و این آزمایش نمی تواند انجام پذیرد. البته این آزمایش یک ویژگی مهم یوپی اس است ولی جای یک آزمایش واقعی که شامل تمام یوپی اس  ها باشد را نمی گیرد. بدین معنا که همه تجهیزاتی را که قراراست مورد حفاظت قرار گیرد به یو پی اس  وصل کنیم و دوشاخه یو پی اس  را ازپریز برق بکشیم و عملکرد آن را ببینیم. اگرچه این عمل را مکررانجام نمی دهیم زیرا باتری یو پی اس را تضغیف خواهد کرد واگر سیکل های شارژ و دشارژ باتری یو پی اس افزایش یابد موجب کاهش عمر باتری خواهد شد. اماباید دقت شود که به هرحال درفاصله های زمانی معین،باید این کاررا انجام دهیم بخصوص وقتی که ترکیب بارهای حفاظت شده تغییر کند

یو پی اس,

آزمایش اتوماتیک یوپی اس

شرکت فیام صنعت – فروش یو پی اس،فروش باتری،خرید یوپی اس،خرید باطری

یو پی اس

شرکت یو پی اس, یو پی اس فیام, یو پی اس صنعت, باتری یو پی اس, باطری یو پی اس, قیمت یو پی اس, فروش یو پی اس, خرید یو پی اس, یو پی اس چیست, تولید یو پی اس, ساخت یو پی اس, دستگاه یو پی اس

یو پی اس فیام

شرکت یو پی اس فیام, یو پی اس فیام صنعت, باتری یو پی اس فیام, باطری یو پی اس فیام, قیمت یو پی اس فیام, فروش یو پی اس فیام, خرید یو پی اس فیام, یو پی اس فیام چیست, تولید یو پی اس فیام, ساخت یو پی اس فیام, دستگاه یو پی اس فیام

یوپی اس

شرکت یوپی اس, یوپی اس فیام, یوپی اس صنعت, باتری یوپی اس, باطری یوپی اس, قیمت یوپی اس, فروش یوپی اس, خرید یوپی اس, یوپی اس چیست, تولید یوپی اس, ساخت یوپی اس, دستگاه یوپی اس

یوپی اس

شرکت یو پی اس, یو پی اس فیام, یو پی اس صنعت, باتری یو پی اس, باطری یو پی اس, قیمت یو پی اس, فروش یو پی اس, خرید یو پی اس, یو پی اس چیست, تولید یو پی اس, ساخت یو پی اس, دستگاه یو پی اس

یوپی اس فیام

شرکت یوپی اس فیام, یوپی اس فیام فیام, یوپی اس فیام صنعت, باتری یوپی اس فیام, باطری یوپی اس فیام, قیمت یوپی اس فیام, فروش یوپی اس فیام, خرید یوپی اس فیام, یوپی اس فیام چیست, تولید یوپی اس فیام, ساخت یوپی اس فیام, دستگاه یوپی اس فیام

ups

شرکت ups, ups فیام , ups صنعت , باتری ups, باطری ups, قیمت ups, فروش ups, خرید ups, ups چیست , تولید ups, ساخت ups, دستگاه ups

باتری

شرکت باتری, باتری فیام, باتری صنعت, باطری باتری, قیمت باتری, فروش باتری, خرید باتری, باتری چیست, تولید باتری, ساخت باتری, دستگاه باتری

باطری

شرکت باطری, باطری فیام, باطری صنعت, باطری باطری, قیمت باطری, فروش باطری, خرید باطری, باطری چیست, تولید باطری, ساخت باطری, دستگاه باطری

مطالب پیشنهادی:

1 دیدگاه

دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید