FAQ: آیا پانلهای قابل انعطاف هم می توان تولید کرد؟

آیا پانلهای قابل انعطاف هم می توان تولید کرد؟

به این مطلب امتیاز بدهید


بله. هم اکنون پانلهایی ساخته شده اند که به راحتی می توانند خم شوند و حتی دور مچ دست قرار بگیرند که البته قیمت آنها بیشتر از پانلهای معمولی می باشد و در مواردی خاص کاربرد دارند.